Özdeğerlendirme Süreçleri

 

Öğrenci Dekanlığı özdeğerlendirme süreçleri 2021 yılı Temmuz ayına kadar temel olarak iki şekilde elde edilmiştir;

  1. Dekanlık memnuniyet anketi (Psikolojik danışma birimi odaklı) ve
  2. Atölye memnuniyet anketleri.

Ayrıca 2018 yılında tüm YTÜ öğrencilerinin sorunlarına ilişkin bir anket dizisi yapılmış ve sonuçları kitap haline getirilerek yayınlanmıştır. Bu kitapçık www.odek.yildiz.edu.tr  adresinde bulunmaktadır.

Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı Temmuz ayında değişen yönetim ile özellikle öz değerlendirme süreçlerinin daha kapsayıcı olması benimsenmiştir. Buna göre bu rapor kapsamında sonuçları verilen anketler uygulanmıştır. Anketlerin sonuçları YTÜ’nün yenilenen web sayfasında Dekanlık sayfasından tüm öğrencilere/paydaşlara sunulacaktır:

  1. Oryantasyon Günleri ve YTÜ1911 dersi değerlendirmesi
  2. Öğrenci Anketi 1 (Dekanlık memnuniyet anketi)
  3. Öğrenci Anketi 2 (Akran danışmanlığı-Akran Danışan anketi)
  4. Atölye /Seminer Anketi (Psikolojik danışma birimi)
  5. Mini Anket (Öğrenci Dekanlığının öğrenciye ne ifade ettiğinin araştırılması)

ODEK 2021 Özdeğerlendirme Raporu için tıklayınız.

YILLIK RAPORLAR

2021 PD Birimi Faliyet Raporu için tıklayınız.