NEWS
Öğrenci Sorunları Araştırma Raporu Yayınlandı

Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Öğrencilerimizin her türlü sorununa duyarlılıkla ve hassasiyetle yaklaşan Öğrenci Dekanlığımız, önleyici ve gelişimsel öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında öğrencilerimizin sağlık, kişisel-sosyal ve üniversite yaşamına ilişkin sorunlarının belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Yapılan bu çalışma kapsam ve içerik açısından Öğrenci Dekanlığı bağlamında ülkemizdeki ilk çalışma niteliğini de taşımaktadır. Üniversite öğrencilerinin kendi algıları üzerinden yaşadıkları problemleri belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada, öğrenci sorunlarının belirlenmesi ve incelenmesi amacıyla “Üniversite Öğrencileri Sorunları Ölçekleri” geliştirilmiştir. Öğrencilerimizin sorunları fakültelere göre karşılaştırmalı olarak detaylı olarak rapor edilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre tespit edilen öğrenci sorunları doğrultusunda raporun sonuç kısmında ayrıntılı olarak ortaya konulan kurumsal ve bireysel düzenlemeler için önerilere yer verilmiştir.

Öğrenci Sorunları Araştırma Raporuna Öğrenci Dekanlığının web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Saygılarımla.

Prof. Dr. M. Engin DENİZ

Öğrenci Dekanı

 

Aşağıdaki linki tıklayarak detaylı araştırma raporunu görüntüleyebilirsiniz.

/media/files/aa(2).pdf

OTHER NEWS