ZİHNİNİZDEKİ BAZI SORULAR SİZİN GİZLİ GÜCÜNÜZDÜR:

Değerli Öğrencilerimiz;

Geçmişi anlamak, şimdinizi anlamaya ve seçimlerinizi bilinçli yapmaya; şimdiyi anlamak ve seçimlerinizi bilinçli yapmak ise seçimlerinizin sonuçlarını kolaylıkla kabul etmeye ve geleceğinizi öngörmenize yardımcı olur. Bu yüzden geçmiş, şimdi ve gelecekteki psikolojik süreçleri anlamak adına önemlidir. Her bireyin yaşamı boyunca geçirdiği psikolojik süreçler farklıdır. Bu süreçleri ruh sağlığının uygulama alanındaki uzmanları genel olarak açıklamak yerine bireysel değerlendirmelerle açıklamayı tercih etmektedirler. Bununla birlikte tabii ki bireylerin farklılıklarının yanında benzerlikleri de vardır ve bunlarla gelişim psikolojisi ilgilenmektedir. Gelişim psikolojisine göre bireyler belli gelişim basamaklarından geçerek olgunlaşırlar. Bu gelişim basamaklarını bilmek korkunuzun, kaygınızın ve stresinizin azalmasına yardımcı olabilir. Her bir basamak ayrı bir gelişim görevidir.

İnsanlar genelde belli bir yaşa gelindiğinde artık geriye doğru bir gidişin olduğunu düşünür. Oysa gelişim yaşam boyu devam eder. Yani anne karnında başlayan gelişim büyümenin sonlanması ya da olgunlaşma ile son bulmaz; tam aksine yetişkinlik ve yaşlılık değerli gelişim basamaklarıdır. Örneğin zamanın kısıtlılığı çoğunlukla 35-40’lı yaşlarda/yetişkinlikte fark edilebildiği için bu yaşlardan sonra bireyler daha üretken ve kaliteli yaşam tercih etmeye başlarlar. Genel kanının aksine gelişimin sonlanması ancak ölümle mümkündür. Normal gelişimde her gelişim döneminde bireylerin çeşitli ‘GELİŞİM GÖREVLERİ’ vardır. Genellikle bu görevler yaşamınızda kaygı olarak yer bulur. Örneğin iş bulmak, okulu bitirmek gibi. Bunlar kişide kaygı oluşturarak kişinin harekete geçmesini sağlar ve kişinin yaşamındaki o dönemde her şeyin normal olduğunun işaretidir.

Acaba üniversite öğrencilerinin gelişim görevleri nelerdir? 18-21 ile 30 yaşları arasını kapsayan bu döneme kısaca değinmek gerekirse:

  • Birey kendisini bir başkasının bakış açısından görebilmeye başlar.
  • Bireyin hayata dair olan felsefesi, hayatının tüm alanlarında tutarlılık göstermesi beklenir. Bu yüzden sosyal ilişkilerinizde tutarlılık beklentisi içinde olabilirsiniz.
  • Zihinsel olarak kendi sorunlarını çözebilecek yetilere sahip olunmuştur. Ancak sorun çözme becerisi nihai olarak yetişkinlikte bir olgunluk kazanır. Bazen içinde olduğunuz durumu kendiniz değerlendiremeyebilirsiniz; bu duygularınızı etkin olarak yaşıyor oluşunuzla ilgilidir. Aynı soruna ertesi gün baktığınızda kolayca çözebildiğinizi fark ettiğiniz olmuş olabilir. Bu yüzden bazen sorunu bir süreliğine rafa kaldırmak ve sonra raftan alıp çözmek daha yararlı olabilir.
  • Bireysel ilişkilerinizde bağımsızlık kazanılmıştır. İlişkiler giderek bireyin biricikliğine duyarlılık kazanılır. Beklenmedik etkileşimler sonucunda ilişkilerde zorlanmalar olabilir. Bu durum yeni ortamlara girmenize engel olmamalı; çünkü bu durumun sonucu olan deneyimler ile bireysel gelişiminize katkı sağlayabilirsiniz.
  • İlgiler derinleşir. İlgilenilen iş, hobi ya da etkinlik her ne ise daha derinden ve canla başla yapılmak istenir. Meslek seçimi bu anlamda önemlidir. Arzu duyulan ilgilere olan merak daha da büyür. Bu dönemde mutlaka her bireyin zevk aldığı bir alan vardır ama henüz keşfedilmemiş olabilir.
  • Kişisel deneyimlerin belli bir ahlak sistemi içinde değerlendirilmesi ve değerlerin insancıllaştırılması beklenir.
  • Gittikçe başkalarının duygularına karşı sempati duyulmaya başlanır. Bu sadece sevilen kişiye değil, yoksul, baskı altında olan, rahatsızlığı olan ya da korunmaya muhtaç hayvanlar ya da doğa olabilir.
  • İş ve yakın ilişkiler ön planda olduğu bir dönem olduğu için bu konularla ilgili kaygılarınızın olması gelişiminiz bir parçası olarak görülür. İş bulmaya karşı duyduğunuz kaygı ile mesleki beceriniz ve bilgileriniz, ilişkilerinizde duyduğunuz kaygı ile sosyal çevreniz ve aile ilişkileriniz gelişir.
  • Dış görünüşün oldukça önemsendiği bu dönemde kişisel bakıma oldukça zaman ayrıldığı görülür.
  • Dönemin sonlarında eş seçimi, eşle birlikte yaşama, aile kurma, çocuk sahibi olma ve yetiştirme, bir işi sürdürme, vatandaşlık sorumlulukları gibi konular gündeminizde olacak. Haliyle yaşamınızda bunların getirdiği sorunlarla ilgileniyor olmanız beklenir.

Bu gelişim görevlerini gerçekleştiriyorken bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz.  Aşamadığınız durumlarda kendinize yabancılaşma, özgüven eksikliği, yetersizlik ve yalnızlık gibi duygulanım içinde olabilir ve madde kullanım ya da teknolojik araçlarda fazla vakit geçirme gibi yaşam kalitenizi düşürecek olan sonuçları yaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda sorularınız ve psikolojik destek almak için e-posta adresimizden (odek@yildiz.edu.tr) bizlere ulaşabilirsiniz. Zihninizin içinde dönen bazı sorular sizi rahatsız ederek aslında harekete geçiriyor. Bunlara gelişim psikologları ‘Gizil gücün harekete geçmesi’ demektedirler.  Bu harekete geçme hali ya da kaygınızı (enerjinizi) yapıcı bir şekilde kullanıp gelişim görevinizi en üst düzeyde tamamlamak sizin elinizde olduğu gibi bu enerjiyi yanlış yorumlayıp yıkıcı kaygı ve strese dönüştürmenin de size bağlı olduğunu unutmayın. Sonuç olarak ‘Güç sizde!’

20-10-2020

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI