BİTMEYEN YOLCULUĞUMUZ

 

Değerli Öğrencilerimiz;

Pandemi döneminde karşılaşılan riskler bireyler üzerinde güçlü bir etkiye sahip olma potansiyeline sahiptir. Bu etkiler kişinin şimdisini etkilemesinin yanı sıra geleceğe yönelik umut ve güven duygusunu da olumsuz etkileyebilir. Bu noktada pandemi ile birlikte kariyer planlamalarınıza ilişkin birtakım bilişsel ve duyuşsal değişimler yaşamış olabilirsiniz.

21.yüzyılda bireylerin kariyer yolculuklarında değişimler hızlı gerçekleşmektedir. Teknolojinin hızlı ilerlemesi sonucunda yeni iş alanları ve yeni meslekler oluşmaktadır. Bunların yanında ise bazı meslekler kaybolmakta, bazıları ise çeşitli değişikliklere uğrayarak varlığını sürdürmektedir. Giderek iş tanımları belirsizleşmekte ve değişken hale gelmektedir; bu durum da bireylerin kariyer geçişlerinde daha fazla zorluk yaşamalarına sebep olmaktadır. Bunlara ek olarak pandeminin bir sonucu, dünyanın artık yeni ve farklı bir düzene sahip olacağına ve birçok şeyin eskisi gibi olmayacağına dair birtakım söylemler sıklıkla duyulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, pandeminin dünyayı siyasi, iktisadi ve sosyal açıdan açık bir şekilde etkileyeceği ön görülmektedir. Bütün bunlarla birlikte kariyer sorunlarının çözümü de bir o kadar önem kazanmıştır.

İlk olarak kariyer ne demek buna değinmekte fayda var; kariyer denildiğinde akla ilk gelen kavram kişinin mesleği olsa da bu tam olarak doğru değildir. Meslek, bir kimsenin yaşamını sürdürebilmek için yaptığı uğraştır; bireyin sosyal ve psikolojik olarak doyum sağlamasına katkı sunan, diğer insanlara da yararlı hizmet veya ürün sunmaya yönelik yapılan, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilerin bütünüdür. Kariyer ise; bir ömür boyu bireyin mesleki rollerinin ve diğer yaşam rollerinin birbirini etkileme sürecidir. Bu rollerdeki ilerleme, duraklama ve gerileme süreçlerinin tamamı kariyer kavramını oluşturmaktadır. Bu yüzden de kariyer sürecinde; inişlerin, çıkışların, duraklamaların, kaygıların ve kararsızlıkların yaşanması doğaldır.

Üniversite öğrencilerinin, üniversiteden mezun olana kadar maddi, aile, ilişki kariyer gibi birçok stresörlerle karşılaştıkları görülmektedir. Bu stresörler arasından en çok kariyer süreci ile ilgili olanlarının onları etkilediği araştırmalarla tespit edilmiştir. Stres, bireyin akademik ve çalışma performansı ile ilgili faaliyetler de dahil olmak üzere yaşam aktiviteleri gerçekleştirme becerisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Stres, kişinin öğrenme becerilerini ve bilgi gösterme yeteneklerini azaltarak, işgücü piyasasına girişi geciktirerek ve bireylerin gelecekteki üretkenliklerini azaltarak gelecekteki kariyerleri üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir. Kariyer stresi yaşayanlar streslerini kariyerleriyle ilgili seçim ve kararlarına yöneltirler. Uygun olmayan seçimler yapıldığında ise derslerde, stajda, ödevlerde, sınavlarda hatta okulu bitirmede sorunlar yaşamanız, stresin üretkenliğinizi olumsuz etkilemesinin bir sonucu olabilir.

Bu noktada kişilerin iş bulabilmeleri ve kariyerlerinde gelişim sağlayabilmeleri için uyum sağlayabilme becerileri önem kazanmıştır. Kariyer uyumu; belirsiz ve tanımları yetersiz, kompleks sorunları çözmek ve bireyin içinde bulunduğu mesleki gelişim dönemine, kariyer geçişlerine ve bireysel travmatik durumlara uyum göstermeyi içine alır. Pandemi döneminde oluşan yenilikler ve sonrasında devam edecek durumlar için kariyer planlamanızı gözden geçirmeniz ve bütün bunları kapsaması kariyer sürecinizi sağlamlaştıracaktır. Bu konu üzerine henüz yayınlanmış araştırmalar yetersiz olduğu için gençlerin kariyer sürecine, pandeminin nasıl bir etki yaptığı net olarak bilinmiyor. Bunun yanı sıra kariyer ile ilgili kararlar kişilerin hayatlarında aldıkları en önemli kararlar içerisinde yer alırlar. Çünkü seçimleriniz aynı zamanda duygusal, ailesel, sosyal, sosyo-ekonomik şartlarınızı ve üretkenliğinizi etkileyecektir.

Günümüzdeki çalışma koşullarında bireylerin kariyer yolculuklarında kendi bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri beklenmekte. Bireyler de kendi çalışma sürelerini belirleyebilecekleri, özel yaşamlarının göz ardı edilmediği, yaşamlarını anlamlı kılan ve kendilerini mutlu hissettiren işlerde çalışmayı tercih etmektedirler. Kariyer süreci planlarken ya da gözden geçirirlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi tavsiye edilebilir:

 Kişinin yeteneklerinin, kuvvetli yönleri ile geliştirilmesi gereken yönlerinin farkında olması, ilgilerini açık ve net olarak anlayabilmesi önemlidir.

 Seçmeyi düşündüğünüz kariyer çalışma ortamının ve o kariyer süresinde başarılı olabilme şartlarının bilinmesi ve bu şartların kişiye uygunluğunun değerlendirilmesi gerekir. Örneğin: Seçmeyi düşündüğünüz meslek ve çalışma alanının sizin yaşamınız için avantajlarını ve dezavantajlarını belirlemek kariyer süreci farkındalığınız açısından önemlidir.

 Kişinin kariyer hedeflerini planlarken kendi potansiyelinizi tam olarak açığa çıkararak, kariyer hedeflerini ve planlarını bu doğrultuda yapması gerekir. Bu hedeflerinize daha yakın sonuçlar elde etmenizi kolaylaştırabileceği gibi kariyer yolculuğunuzda ilerlemenize de katkı sağlayacaktır.

 Günlük hayatta yapmaktan zevk aldığınız durumlarla mesleğinizin ortak yönlerinin bulunmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Yaşam biçiminiz ile uyumlu olmalıdır.  Yükseköğreniminizin yanı sıra farklı eğitimlerle de kariyer yapmak istenilen alanın tüm detaylarına hâkim olmaya çalışılması ve o alandaki bilginin artırılması önemlidir. Almayı düşünülen eğitimlerin uzun süreli, iyi eğitimciler tarafından verilen ve iyi kurumlar tarafından sertifikalandırılan eğitimler olmasına dikkat edilmelidir.

BİLGİ NOTU: Pandemi döneminde üniversite öğrencilerinin COVİD-19 korku düzeyleri ile kariyer stresleri ve kariyer uyumlulukları düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi sonucu; üniversitemiz öğrencilerinin kariyer sorunlarına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Yapılacak çalışmaların öğrencilerimiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olması adına siz öğrencilerimizin katılımı oldukça önemlidir. Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Ölçekler yaklaşık 10 dakika sürmektedir. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Çalışmaya aşağıdaki linki kullanarak katılabilirsiniz.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhStA6AvdWUIeKkTU3RwbWNuPqS1PqbkBUpBDlbilsv WzvjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 Verdiğiniz bilgiler tamamen saklı tutulacak; bu araştırmanın dışında bir üçüncü kişi ya da herhangi bir kuruma bildirilmeyecektir.

Dekanlığımıza ya da verilen e-posta adresleri aracılığıyla istediğiniz zaman soru sorabilir ve gerekli konularda ya da bilmek istedikleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Bu araştırmanın danışmanlığını Öğrenci Dekanı Prof. Dr. M. Engin Deniz yapmaktadır. Danışman hocayla ya da araştırmacılarla odek@yildiz.edu.tr adresinden irtibata geçilebilirsiniz.

Teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

18-06-2020

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI