ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM VE MOTİVASYON

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Covid-19 virüsünün etkilerinden biri de eğitimde ‘Çevrimiçi Eğitim’e geçilmesi oldu. Üniversite eğitimi, gelecekle ilgili hedefleriniz için belli bir basamak iken; bu hedeflere ulaşmak için başarmak; başarmak içinse derslerinizi takip etmek, anlamak, ders notlarını edinmek ve sınavlarda yüksek/yeterli notlar almak gibi küçük basamakları tamamlamanız gerekmekte. Hedeflerinize ulaşmak için bu sisteme adapte olmak işin temeli gibi görünüyor. Ancak bir taraftan uzaktan eğitim için gerekli bilgisayar, internet gibi teknik ekipmanların eksikliği, ders programlarının zamanı ve planı, sınıf içindeki etkileşimin olmaması, sosyal ortamın getirdiği motivasyonun eksikliği, kaynaklara kolayca erişememe, eğiticinin benimsediği yöntem, eğiticinin motivasyonu ve kolayca soru soramama gibi dışsal kaynaklı sorunlardan öğrencinin motivasyonu düşerken; diğer taraftan salgının olumsuz psikolojik etkilerinden (Örneğin travmatize olmuş olabilir ve derslere karşı ilgi kaybı yaşıyor olabilirsiniz.) dolayı derslerinize karşı motivasyon sağlayamıyor olabilirsiniz.

Bu metin, psiko-eğitim niteliğinde olup kendinizde olup bitenleri anlamak belki yoklamak ve çevrimiçi eğitime uyum sağlamada zorluk yaşayanlara bazı tavsiyeleri içermektedir.

Dikkatim hemen dağılıyor!

Derslerinizi takip etmekte zorlanma, tezinizi yazamama, ödevlerinizi ya a projenizi yapamama/tamamlayamama gibi eğitim ve öğretim alanında sorunlar yaşıyorsanız, yaşamınızın diğer alanlarında da sorunlar yaşıyor olabilir ve bunu eğitsel alanlardaki görev ve sorumluluklarına öncelik verdiği için fark etmemiş olabilirsiniz. Örneğin bunlarla birlikte iştah ve uyku sorunları, vücudunuzda ağrı- uyuşma (mide sorunları, baş ağrısı, alerjik sorunlar gibi) fizyolojik yakınmalar, birlikte yaşadığınız kişiler ile ilişkisel sorunlar, daha önce zevkle yaptığınız bir hobiye karşı ilgisizlik ya da tamamlayamama, hatta izlediğiniz film ve dizilere karşı odaklanmada zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Benzer şekilde online takip edilen bir derse karşı da 15-20 dakika sonra dikkat kaybı ve ardından motivasyonda azalma yaşayabilirsiniz.

Normal bir dönemde değiliz! İçinde bulunduğumuz dönemi normalleştirmeye çalışmamalıyız. Ruh sağlığı çalışanları, Covid-19 virüsünün kişideki ruhsal etkilerine müdahalede, afet ruh sağlığı ve krize müdahalenin çalışma prensiplerine göre çalışmaktadırlar. Çünkü Covid-19 enfeksiyonu da deprem gibi savaş gibi travmatize edici etkilere sahiptir. Bu yüzden hepimizde şuanda stres düzeyi normalde olduğundan fazladır. Salgının olumsuz etkilerinden kaçmak ya da korunmak için vücudumuz otomatik olarak stres düzeyini artırmakta. Bu aşamada stresin artması normaldir. Ancak stres artmaya devam ederse kişi için yararlı olmaktan ziyade fazla salınımınan kaynaklı vücudumuzda bazı mekanizmalara zarar vermeye başlar. Bu yüzden bilişsel fonksiyonlar zarar görür; dikkatinizi derste sürdürememek, okuduğunu hemen anlayamamak, hatta akşam yenilen yemeği hatırlayamamak, eşyaların yerini unutmak gibi odaklanma, dikkat ve hafıza sorunları yaşayabilirsiniz. Salgının psikolojik etkilerinden olumsuz etkilenmiş olabilir ve motivasyon sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumda ruh sağlığı alanında çalışan bir uzman tarafından değerlendirilmeniz gerekmektedir. Kendinizde benzer belirtilerin olduğunu düşünüyorsanız odek@yildiz.edu.tr adresinden yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Çevrimiçi eğitime uyum sağlamak ya da daha etkin ders çalışmak için ne yapmalıyım?

Çevrimiçi eğitime bakış açınız nedir? Yapılan araştırmalar bakış açınızın başarıda etkili olduğu sonucunu gösteriyor. Çevrimiçi eğitime karşı olumsuz bir bakış açınız varken derslere karşı motivasyonunuz azalabilir. Şimdilik bakış açınızı ‘Normal şartlarda seçeneklerim varken geleneksel eğitimi tercih ederim; ancak şuanda şartlar farklı ve eğitimime bu şekilde devam etmeliyim.’ gibi esnetebilirsiniz.

Özel bir çalışma alanınız olsun. Her ortamda ders çalışırım demeyin; yeni şeyler öğrenmek ciddi bir odaklanma ve dikkat gerektirir. Sessiz, düzenli, dikkat dağıtmayan ve her zaman kullanıma hazır yeriniz/odanız ile ortamınızın çalışma rutininizi etkinleştirdiğinden  emin olun. Belli bir rutin oluştuğunda aynı evde yaşadığınız diğerlerinin de ders saatlerinizde sizin sınırlarınızı ihlal etme olasılığı azalacaktır.

Hedef oluşturun. Hedefler çevrimiçi öğrenme sırasında motivasyonunuz düştüğünde sizi güç verecektir. Amaçlarınız küçük adımlardan büyük adımlara doğru ve rasyonel olmalıdır.

Planlı ve organize olun. Çevrimiçi eğitim ile başarılı bir şekilde öğrenmek için zaman ve  programa uymak önemlidir. Zamanı, dersleri, ödevleri, diğer faaliyetlerinizi ve yorgunluk durumuzu düşünerek plan yapmalısınız. Molaları ne zaman vermeli ve ne kadar vermeli gibi soruların cevabı için kendini iyi bir şekilde analiz etmelisiniz. Kişisel zamanınız ile ders çalışma programınızı entegre etmelisiniz.

İhtiyacınız olduğunda soru sormaktan çekinmeyin. Eğitici ve sınıf arkadaşlarınızı tanıdığınız için sorunuzu sınıftaymış gibi düşünerek kolayca sorunuz. Ayrıca çevrimiçi eğitimin getirdiği bir sorun olan etkileşim sorununu da aza indirmiş olacakınız. Online yapılan eğitimlerde bir öğrenci sisteme dahil oldukça başarılı olduğu bulunmuştur. Sizin soru sormanız monotonluk yerine etkileşime kapı açacaktır.

Enerjinizi yüksek tutun. Bazıları yiyecek ve içecekler ile bazıları mola ile bazıları ise zor bir problemi çözerek enerjik hisseder. Sizin enerjinizi neler yükseltiyor? Kendinize ödüller verin.

Çevrimiçi öğrenme için kullandığınız programa hakim olun. Teknik imkanların ve motivasyonun uzaktan eğitimde etkisi yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Teknik sorunlar yaşarken stres seviyeniz artar ve motivasyonunuz düşebilir.

Stres ve kaygılarınız arttığında paniğe kapılmayın. Öncelikle yaşadığınız salgınla ilgili tüm sorunları sadece siz, tek başınıza değil birçok insanla birlikte yaşamakta olduğunuzu kendinize hatırlatın. Gün içerinde sık sık kendinize ‘Şuanda ne hissediyorum?’ sorusunu mutlaka yöneltin. Duyguyu tanımlayamadığınızda betimleyebilir hatta onu resmedebilirsiniz. Sonra duyguyu tanımladığınızda o duygunun sizi hangi motivasyona yönelttiğini fark edin. Bazen yetersizlik inançları derslere karşı motivasyon kaybına neden olabilir.

Ders çalışırken ya da çevirim içi ders esnasında stres ve kaygılarınız arttığı için motivasyon sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bunu fark ettiğinizde zihninizde bir kutu oluşturun. Sorunu kutunun içine koyarak uygun zamanda kutudan çıkaracağınızı ve onunla ilgileneceğinizi kendinize söyleyerek o anda derse odaklanın. Uygun zamanda kutunuzu açın ve sorununuzla ilgilenin.

Motivasyon sorununu her derste mi yoksa bazı derlerde mı yaşıyorsunuz? Kriz durumlarında(Covid-19 pandemiği) birey kendisini güvende hissetmek ister. Motivasyon sorunu yaşadığınız derste güvensiz hissediyor olabilirsiniz. Sizi bu duyguya iten nedeni bulmalısınız. Dersin içeriği, anlaşılamama, eğitmen ya da başka bir neden olabilir. Güvende hissetmelisiniz.

Kendinizi diğerleri ile kıyaslamayın. Birey biriciktir. Olaylar aynı olsa bile olayları algılayış biçimimizin farklıdır. Sosyal medya ya da televizyonda salgınla ilgili programlar ve kişiler, hatta çevrenizdeki eş, dost, arkadaşlarınız stresinizi artırabilir ya da kendinizi umutsuz, yetersiz hissettirebilir. Kimin ve neyin size nasıl geldiğini fark edin.

Tüm bunlar dışında ilk başta bahsettiğimiz teknik ekipmanların yetersizliği, ders programlarının zamanı ve planı, kaynaklara kolayca erişememe, eğiticinin benimsediği yöntem, eğiticinin motivasyonu gibi dışsal nedenlerden kaynaklı motivasyon kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda soruna odaklanmak yerine çözüme odaklanın. Geçici bir dönemde olduğumuzu ve hedeflerimize ulaşmak için çevirimiçi eğitimin bir araç olduğunu kendimize ifade etmeliyiz. Ayrıca bize hizmet verenlerin de bu dönemi bizimle eşgüdümlü olarak yaşadığını hatırlamalıyız. Ne kendimizden ve başkalarından fazlasını talep edelim ne de kendimizi ve çevremizdekileri ihmal edelim J

Sağlıcakla,

13-04-2020

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI