TARİHÇE

Yıldız Teknik Üniversitesi 110 yıllık köklü tarihi içinde akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerinin sosyal açıdan gelişimleri için de çalışmalar yapan kurumlardandır. ÖREM, YTÜ Vakfı, YÜMFED, YTÜMED gibi dernekler ve vakıf aracılığı ile yapılan çalışmalar 2017 yılında kurulan Öğrenci Dekanlığı ile kurumsal bir kimlik kazanmıştır.

Kurucu dekanımız Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ olup, 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Öğrenci Dekanlığı görevine Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU atanmıştır.