ETİK KODLAR / DEĞERLER

YTÜ Topluluğu Üyeleri;

Hür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, sağduyulu, vicdanlı, dürüst ve erdemli bireylerdir.

 

YTÜ ÖĞRENCİ ETİK KODLARI

YTÜ Öğrencileri;

 • Sosyal sorumluluk ve sosyal farkındalık bilinciyle hareket ederler,
 • Eğitim sürecinde edindikleri tüm bilgi ve becerileri insanlık yararına kullanırlar,
 • Arkadaşlarının haklarına ve onlara hizmet eden üniversitemiz personeline saygılıdırlar,
 • Tüm çalışmalarında güvenlik kurallarına özenle uyum gösterir ve uymayanları uyarırlar,
 • Kayıt dönemlerinde diğer öğrencilerin hakkını gasp etmezler,
 • Aldıkları derslerin tüm gerekliliklerini yerine getirirler,
 • Grup çalışmalarında iş birliğine önem verir, diğer öğrencilerin emekleri üzerinden çıkar sağlamazlar,
 • Akademik personeli aldatıcı davranışlarda bulunmazlar ve bulunanlara yardım etmezler.

 

DANIŞMANLIK ETİK KODLARI

YTÜ Öğrencileri;

 • Akademik ve idari konularda kendileri için alınan kararları ve danışmanlarının açıkladığı ofis saatlerini takip ederler,
 • Danışmanlarına yanıltıcı bilgi vermezler.

 

AKADEMİK ETİK KODLARA UYMAYAN BAŞLICA DAVRANIŞLAR

 • Kopya çekmek
  • Sınavlarda başkaları ile bilgi alışverişinde bulunmak,
  • Sınavlarda izin verilmeyen kaynakları ya da bilgiyi kullanmak,
  • Sınavlarda kullanılmasına izin verilen kitap ve/veya diğer kaynaklara ek bilgi yazmak,
  • Bir ödev, proje ve/veya raporun tamamını ya da sadece bir bölümünü bir başka öğrenci, meslek insanı ya da bir kaynaktan alıp kendi yapmış gibi sunmak.

 

 • Aşırmaya yönelik davranış biçimleri
  • Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan kaynak belirtmeden yararlanmak,
  • Farklı kaynaklardan yapılan alıntıları, kaynak göstermeden kullanmak,
  • Bir kaynaktaki sonuçları olduğu gibi ya da kısmen değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak,
  • Öğretim elemanının izni olmadan öğretim elemanına ait ders notlarını veya materyalleri çoğaltarak başkalarının kullanımını sağlamak.   
 • Aldatmaya yönelik başlıca davranışlar
  • Başkalarının yerine sınavlara girmek ve/veya yoklamaları işlemek ve/veya başkalarını bu konuda yönlendirmek,
  • Kullanılmayan kaynakları kullanılmış gibi göstermek,
  • Başkasının fikirlerini kendisininmiş gibi sunmak,
  • Akademik tüm araştırma ve çalışmalarını bir başkasına yaptırmak.

 

AYRIMCILIK VE TACİZE İLİŞKİN ETİK DEĞERLER

 • YTÜ Topluluğu Üyeleri; ırk, renk, dil, mezhep, cinsiyet, köken, medeni durum, politik ya da dini inanç, aile, sosyal ya da kültürel altyapı ve cinsel yönelim gibi konuları temel alarak birbirlerinin farklılıklarına saygı ve hoşgörü ile yaklaşır.
 • Her türlü taciz, yasaların belirlediği dar çerçevede değil, etik boyutu içinde değerlendirilir. Taciz ve buna bağlı olarak güç ve nüfuz kullanımı durumunda tacize maruz kaldığını veya tanık olduğunu düşünen öğretim elemanı, öğrenci ve personelin başvuruları ciddiyet ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde ele alınır.
 • Kanunlar gerektirmediği sürece, profesyonel hizmet sırasında bireyler hakkındaki bilgiler açıklanmaz. Bireysel veri gizliliği kuralları esas alınır.
 • Yönetici konumunda olanlar, kurumda çalışan bireylere yönelik özlük haklarını kısıtlayıcı, kariyerlerine zarar verici mesleki tacizde bulunmaz.