Dekanımızın Mesajı

 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Değerli Öğrencileri,

Üniversitelerin temel görevi en sade anlamıyla sağlıklı ve refah düzeyi yüksek bir ortamda öğrencilerine nitelikli eğitim vermektir. Bu görev yerel ve küresel dinamikler bağlamında gelişmekte ve farklı olgu ve kavram ile sürdürülmektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı, ülkemizde ve dünyadaki benzerleri gibi odağına öğrencisini alarak birinci sınıftan itibaren lisans eğitiminde, lisansüstü eğitim düzeyinde ve mezun olduğunda da destek vermek üzere kurulmuştur.

Öğrenci Dekanlığı Yıldız Teknik Üniversitesi’nde eğitim aldıkları süre boyunca lisans ve lisansüstü öğrencilerin yaşam sorunlarını çözmek ve gereken desteği vererek huzurlu, verimli ve başarılı bir üniversite zamanı geçirmelerini sağlamayı hedeflemektedir. Akademik kaynaklar, erişilebilirlik, kariyer, okul kuralları ve yasal konular, mali ve yönetim konularında destek ve yardım, sağlık ve danışmanlık kaynakları, uluslararası öğrenciler, güvenlik, öğrenci topluluklarının birliktelikleri alanlarında hizmet vermekte ve iletişim sağlamaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesinin vizyon ve misyonunda tanımladığı hedefler doğrultusunda temel değerleri; “özgür, açık ve sorgulayıcı araştırma kültürü, milli değerlere ve hedeflere katkı, işbirlikli, paylaşımcı, bütünlükçü bir üniversite ruhu, değişime ve yeniliğe açıklık, sürekli öğrenmeye odaklılık, stratejik düşünme ve davranma, insana, topluma ve çevreye farkındalık, sosyal sorumluluk ve etik değerlere bağlılık, ehliyet ve liyakat” tır. Bu değerler dekanlığımızın da temel değerleridir. Hedefimiz öncelikle bunlar içinden “EŞİTLİK, DÜRÜSTLÜK, ETİK, İŞBİRLİĞİ”ne odaklanmaktır.

Tüm bu değerler SÜRDÜRÜLEBİLİR ve KAPSAYICI TOPLUM olmanın gerekliliğidir.

TAKIM’lar oluşturarak Dekanlığın çalışma alanlarını genişletmek istiyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteği yanı sıra etkin, verimli ve başarılı bir öğrenme ortamı geliştirme aracı olarak düşündüğümüz bu takımlar ile ilk etapta; barınma ve birinci yıl deneyimi, kültür-sanat ve spor etkinlikleri (öğrenci katılımı ve kapsayıcılık) ve özdeğerlendirme çalışmaları yapmak planlanmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın amacı; akademik çalışmaları yanı sıra entelektüel bilgiye ve yaşam görüşüne sahip, toplumsal ve kişisel gelişime emek veren, işbirlikçi, birbirine bağlı, kurumsal aidiyeti yüksek öğrenciler topluluğu oluşumuna katkıda bulunmaktadır.

Değerlerimizle hedeflerimizi/amaçlarımızı gerçekleştirmek için “Yıldızlı birlikte üretir” sloganımızdır.

Yıldızımız Parlasın

 

Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

Öğrenci Dekanı