DUYURULAR
Öğrenci Dekanlığı Psikolojik Danışma Stajı Hakkında

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

PSİKOLOJİK DANIŞMA STAJI

 

Kabul Şartları

Üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. veya 4.sınıf lisans, mezun veya yüksek lisans öğrencisi olmak,

Genel not ortalaması en az 2.75 olmak

Tercihen İngilizce bilen kişiler başvurabilir.

 

Staj Hedefleri

Psikolojik Danışma Biriminin işleyişini öğrenme

Mesleki etik ilkeleri öğrenme

Danışanlara ait belge ve materyallerin dosyalanma sistemini kavrama

Ön görüşme becerilerini edinme (İlk görüşme uygulaması yapılarak)

Haftalık vaka değerlendirmelerinin yer aldığı süpervizyona katılma

Staj tamamlama sunumu yapma

 

Program Süresi:

20 iş günü

 

Kontenjan:

4 kişi

 

Program Yürütücüleri:

Prof. Dr. M. Engin DENİZ

Uzm. Klinik Psk. Neslihan TEKGÜL

 

 

Verilen Belgeler

Staj programı tamamlayan katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci Dekanlığı tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

 

Başvuru

Stajyer programımıza başvurmak isteyen adayların, programa katılım gerekçeleri içeren bir niyet mektubunu CV'leri ile odek@yildiz.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. CV'ler değerlendirildikten sonra uygun görülen kişiler mülakata çağırılır. Mülakatın sonucu olumlu olan kişiler staj programına kabul edilir.

 

Staj Programı Yeri

Öğrenci Dekanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Taşbina A-2002, 34220, Esenler- İstanbul

Tel: 0212 383 60 52

 

Başvuru Tarihi: 16.09.2019 - 18.10.2019

 

 

Not: Program gönüllü staj programı olup ücret talep edilmemektedir. Programda kullanılacak materyallerin teminini stajyer kendisi yapacaktır.

 

ÖĞRENCİ DEKANLIĞI

KLİNİK PSİKOLOJİ STAJI

 

Kabul Şartları

Üniversitelerin Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. veya 4.sınıf lisans, mezun veya yüksek lisans öğrencisi olmak

Genel not ortalaması en az 2.75 olması,

Klinik psikoloji alanına ilgi duymak,

Tercihen İngilizce bilen kişiler başvurabilir.

 

Staj Hedefleri

Psikolojik Danışma Biriminin işleyişini öğrenme

Mesleki etik ilkeleri öğrenme

Danışanlara ait belge ve materyallerin dosyalanma sistemini kavrama

Anormal psikolojinin en az bir kategorisinde psikopatoloji bilgisine sahip olma

İlk görüşme ilke ve tekniklerini kavrama (İlk görüşme uygulaması yapılarak)

Haftalık vaka değerlendirmelerinin yer aldığı süpervizyona katılma

Vaka formülasyonu yapma

Staj tamamlama sunumu yapma.

 

Program Süresi:

20 iş günü

 

Kontenjan:

4 kişi

 

Program Yürütücüleri:

Prof. Dr. M. Engin DENİZ

Uzm. Klinik Psk. Neslihan TEKGÜL

 

 

Verilen Belgeler

Staj programı tamamlayan katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi, Öğrenci Dekanlığı tarafından "Katılım Belgesi" verilecektir.

 

Başvuru

Stajyer programımıza başvurmak isteyen adayların, programa katılım gerekçeleri içeren bir niyet mektubunu CV'leri ile odek@yildiz.edu.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. CV'ler değerlendirildikten sonra uygun görülen kişiler mülakata çağırılır. Mülakatın sonucu olumlu olan kişiler staj programına kabul edilir.

 

Staj Programı Yeri

Öğrenci Dekanlığı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Davutpaşa Kampüsü, Taşbina A-2002, 34220, Esenler- İstanbul

Tel: 0212 383 60 52

 

Başvuru Tarihi: 16.09.2019 - 01.10.2019

 

 

Not: Program gönüllü staj programı olup ücret talep edilmemektedir. Programda kullanılacak materyallerin teminini stajyer kendi yapacaktır.

DİĞER DUYURULAR